Skip to content
sygnet
sygnet

Centrum Rozwoju

Inicjatyw Publicznych

Publikacje
Projekty
Szkolenia

Tworzymy przyszłość razem Organizacja wspierająca inicjatywy publiczne dla lepszego jutra

Zbudujmy razem lepszą przyszłość

Najważniejszym celem naszej organizacji jest tworzenie pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych. Działamy realizując konkretne projekty, doradzając, edukując społeczeństwo i wspierając obywateli. Wspomagamy tych, którzy są aktywni i tych którzy chcą być aktywni. Pracujemy z samorządami i biznesem. Dążymy do budowy lepszej przyszłości, w której mieszkańcy Polski będą mieli większy wpływ na podejmowane publicznie decyzje, a rozwój społeczny odbywać się będzie w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby i dobro społeczności lokalnych.

wektor new

Zbudujmy razem lepszą przyszłość

Najważniejszym celem naszej organizacji jest tworzenie pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych. Działamy realizując konkretne projekty, doradzając, edukując społeczeństwo i wspierając obywateli. Wspomagamy tych, którzy są aktywni i tych którzy chcą być aktywni. Pracujemy z samorządami i biznesem. Dążymy do budowy lepszej przyszłości, w której mieszkańcy Polski będą mieli większy wpływ na podejmowane publicznie decyzje, a rozwój społeczny odbywać się będzie w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby i dobro społeczności lokalnych.

wektor new
CR logo 1

© centrumrozwoju 2023

Aktualności

Wykonawcą strony internetowej jest – Agencja Reklamy Visual Art