Skip to content

Odkryj nasze szkolenia

I. Szkolenie "Czyste Ręce" dotyczące zapobiegania mechanizmom korupcyjnym

Fundacja organizuje i przeprowadza szkolenia antykorupcyjne dla instytucji i organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Ramowe programy szkoleń są wynikiem badań i analiz ryzyk korupcyjnych prowadzonych przez naszą Fundację. Szczegółowe programy szkoleń są dedykowane różnym podmiotom, uwzględniając specyfikę ich działalności. Sądowe i adwokackie doświadczenie naszych trenerów gwarantuje praktyczny wymiar szkoleń.

Grupa docelowa:

  • pracownicy urzędów administracji państwowej, rządowej i samorządowej;
  • pracownicy firm prywatnych, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw komunalnych;
  • pracownicy organów Służbny Zdrowia;
  • kluby sportowe;
  • przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych;
  • przedsiębiorcy.

Ogólne informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

Czas trwania szkolenia: standardowo 8 godzin (wraz z przerwami). W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia.

Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników.

Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników.

Certyfikat realizacji szkolenia na rzecz Zamawiającego.

Trenerzy prowadzący szkolenia: doświadczeni eksperci zajmujący się kwestiami zapobiegania i zwalczania korupcji.

o nas vector

II. Komunikacja z opinią publiczną i relacje z mediami

Oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w samorządach oraz instytucjach, które narażone są na „bycie na świeczniku”.

Nasze szkolenia obejmują obsługę mediów, budowanie relacji z mieszkańcami i interesariuszami oraz promocję własnych działań. 

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów od komunikacji, wykładowców akademickich oraz doświadczonych dziennikarzy, którzy posiadają głęboką wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat skutecznych technik komunikacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności w obszarze kreowania przekazu, przygotowywania i prowadzenia konferencji prasowych, radzenia sobie z kryzysami komunikacyjnymi oraz budowania relacji z mediami. Ponadto, omawiane są strategie komunikacyjne dla samorządów, które pozwalają skutecznie dotrzeć z informacją do mieszkańców oraz zbudować zaufanie i zrozumienie w społeczności lokalnej. Możliwe jest rozbudowanie szkolenia o moduł dotyczący wystąpień publicznych.

Dzięki naszym szkoleniom, uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, aby efektywnie zarządzać komunikacją w swoich samorządach, wspierać promocję działań samorządowych oraz budować trwałe relacje z mediami i mieszkańcami.

Ogólne informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

Czas trwania szkolenia: standardowo 8 godzin (wraz z przerwami). W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia.

Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników.

Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników.

Certyfikat realizacji szkolenia na rzecz Zamawiającego.

o nas vector

III. Rozwój społeczności lokalnych

Oferujemy wysokiej jakości szkolenia skupiające się na rozwijaniu społeczności lokalnych, które koncentrują się na metodach ich mobilizacji, angażowaniu mieszkańców w proces podejmowania decyzji oraz wspieraniu inicjatyw społecznych i lokalnych przedsięwzięć. Podejmujemy się również prowadzenia konsultacji społecznych oraz rozwiązywania konfliktów z lokalnymi społecznościami.

Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowane do potrzeb Zamawiającego, co oznacza, że termin szkolenia oraz jego czas trwania są ustalane zgodnie z wymaganiami i dostosowane do specyfiki danego samorządu czy instytucji.

Podczas szkolenia, które standardowo trwa 8 godzin (wraz z przerwami), uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności i wiedzę, która pozwala im skutecznie wspierać rozwój społeczności lokalnych.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i praktyczny szkolenia. Dzięki naszym szkoleniom, uczestnicy nabierają umiejętności i wiedzy, które pozwalają im skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz angażować mieszkańców w życie publiczne.

o nas vector
CR logo 1

© centrumrozwoju 2023

Aktualności

Wykonawcą strony internetowej jest – Agencja Reklamy Visual Art