Korupcja polityczna

W publikacji eksperci skupiają się na problematyce korupcji politycznej, która stanowi istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie społeczeństwa oraz instytucji publicznych.

Raport to głęboka analiza zjawiska korupcji politycznej, oparta na wieloletnich badaniach i interdyscyplinarnym podejściu. Przedstawia nie tylko diagnozę problemu, ale także proponuje rozwiązania mające na celu tworzenie prewencji antykorupcyjnej na różnych płaszczyznach życia społecznego i politycznego.

W raporcie omawiane są nie tylko same uwarunkowania, przebieg i konsekwencje korupcji politycznej, ale także analizowane są ich wpływy na różne sfery życia społecznego, takie jak ekonomia czy funkcjonowanie instytucji publicznych. Zawarte w publikacji badania pokazują, że zmiana świadomości społecznej jest kluczowa dla skutecznej walki z korupcją polityczną, dlatego – jak wynika z wydawnictwa – podejmować konkretne działania profilaktyczne.

Dodatkowo, raport zawiera także analizę projektu Ustawy o jawności życia publicznego oraz autorską ocenę proponowanych rozwiązań, co stanowi istotny wkład w dyskusję na temat transparentności i etyki w życiu publicznym.

Autorzy: 

Agnieszka Turska-Kawa

Waldemar Wojtasik

Publikacja wydana przez Fundację Akademicką IPSO ORDO, której Centrum Rozwoju Inicjatyw Publicznych jest następcą.