Korupcja w administracji

Monografia ta prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na problem korupcji w administracji, analizując jej uwarunkowania, przebieg oraz konsekwencje. Publikacja to efekt współpracy środowiska naukowego Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacji Akademickiej IPSO ORDO.

Autorzy artykułów podejmują tematykę korupcji w administracji z różnych perspektyw, prezentując zarówno badania empiryczne, jak i analizy teoretyczne. Praca skupia się także na sposobach zapobiegania korupcji oraz refleksji nad jej złożonością i zmieniającymi się formami.

Tom zawiera również analizę przyczyn korupcji w administracji, charakterystykę zachowań korupcyjnych oraz regulacje prawne dotyczące walki z korupcją. Dodatkowo, omawiane są także programy antykorupcyjne, rola Policji w zwalczaniu korupcji oraz wybrane aspekty ograniczeń antykorupcyjnych w samorządzie gminnym.

„Korupcja w administracji” stanowi kontynuację serii wydawniczej poświęconej problematyce korupcji, która rozpoczęła się raportem z badań empirycznych w środowisku samorządu terytorialnego w 2015 roku. Praca ta ma na celu nie tylko diagnozę stanu wiedzy na temat korupcji w administracji, ale również wywołanie dyskusji oraz wskazanie działań profilaktycznych w tej dziedzinie.

redakcja naukowa:

Małgorzata Myśliwiec

Agnieszka Turska-Kawa

Publikacja wydana przez Fundację Akademicką IPSO ORDO, której Centrum Rozwoju Inicjatyw Publicznych jest następcą.